PROJEKTAVIMAS

Lukrida atlieka komercinės ir pramonės paskirties katilinių ir kogeneracinių jėgainių, šilumos tiekimo ir paskirstymo sistemų bei biodujų gamybos statinių projektavimo darbus. Techniniai ir darbo projektai.

 • sklypo sutvarkymo (sklypo plano)
 • architektūros
 • konstrukcijų
 • vandentiekio ir nuotekų šalinimo
 • šilumos gamybos ir tiekimo
 • šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo
 • dujofikavimo
 • elektrotechnikos
 • elektroninių ryšių (telekomunikacijų)
 • apsauginės signalizacijos
 • gaisrinės signalizacijos
 • procesų-valdymo ir automatizacijos
 • aplinkos apsaugos
 • pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo
 • statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.